Nu har rondellen i korsningen Albrektsvägen – Gamla Övägen fått sitt namn: Borgmästarrondellen. Namnet är hämtat från det närbelägna äldreboendet Borgmästaregården.

Rondellen har också fått rejäla skyltar med namnet på. Övriga rondeller har inga skyltar så det kanske är en ny trend. Har ni sett om det satts upp namnskyltar i någon annan rondell på sista tiden?