Den 25 april 1961 namngavs Bolagsvägen i Skärblacka.

När Bolagsvägen fick sitt namn beskrevs den som ”övre vägen från ’Gamla bolaget’ förbi ’Nya bolaget’”. Bolaget var arbetarbostäder för anställda vid Skärblacka bruk.

(Skärblacka bruk 1933. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar)