Den 25 april 1961 namngavs Bolagsvägen i Skärblacka.

Vägen leder till ”Bolaget”, det vill säga Skärblacka bruk.

(Skärblacka bruk 1933. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar)

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.