Här är Mats Granbergs artikel om boken:

Gammal som gatan
Peter Kristensson har spårat upp Norrköpingsgatornas historia. Namnen berättar om en annan stad eller om platsen innan den blev tättbebyggd.

http://www.nt.se/kultur-noje/gammal-som-gatan-10391534.aspx

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.