Björkalund är en ny stadsdel söder om Vrinnevisjukhuset och ska fullt utbyggd innehålla över 400 bostäder i form av småhus och flerbostadshus. De första bostäderna stod klara 2015: Bovieran med bostadsrätter för seniorer. Området kallades från början Södra Vrinnevi, och blev 2015 en egen stadsdel.

Namnet kommer från det i dag rivna torpet Björklund (som undantagsvis skrivs Björkalund). Det finns med i de äldsta husförhörslängderna från 1790-talet och den siste torparen flyttade ut 1893. ”Numera endast sommarstuga”, konstaterade ortnamnsinventeraren 1939.

Alla de fyrtiofyra nya kvarteren i Björkalund namngavs 2013 ”med cirkus som tema och det med tanke på att Norrköping har en ungdomscirkus. Eftersom planområdet för Södra Vrinnevi är stort har sedan namnen med cirkuskoppling kompletterats med termer från teater och tivoli.” Samtidigt fick även stadsdelens gator namn ur dessa namngrupper.