Letar och skannar bilder på Norrköpings stadsarkiv. Stadsarkivets och stadsmuseets gemensamma bilddatabas innehåller över 200 000 bilder – men gränssnittet är uråldrigt  och lynnigt. Det kompenseras dock av att alla är fantastiskt tillmötesgående.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.