Letar och skannar bilder på Norrköpings stadsarkiv. Stadsarkivets och stadsmuseets gemensamma bilddatabas innehåller över 200 000 bilder – men gränssnittet är uråldrigt  och lynnigt. Det kompenseras dock av att alla är fantastiskt tillmötesgående.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.