Stadsdelen Berget motsvarar det tidigare Bergskvarteret som i början av 1700-talet var en av Norrköpings fyra stadsdelar. Bergskvarteret var den minsta och sträckte sig från nuvarande Dalsgatan längs S:t Persgatan till Västertull strax bortom Kungsgatan.

Kvartersnamnen i den centrala delen av stadsdelen finns kvar sedan 1729 och gatunamnen sedan 1769 men flera nya har tillkommit allteftersom staden vuxit åt söder och väster. Bergskvarteret har sannolikt gett namn åt Bergsbron som leder därifrån över Strömmen till Nordankvarteret.

Holmens gamla fabriksområde utgör numera en del av Berget och dess gator, torg och broar namngavs 1992. När kvarteren där fick sina namn 1993 återkom en del 1700-talsnamn som slukats av den stora kvartersbildning – Gamla Holmarna – som brukets utgjorde.