Barrstigen i Strandhugget i Borg namngavs den 16 juni 1949.

Namngrupp ”natur”. En rad vägar i Strandhugget fick 1949 namn hämtade från naturen, i synnerhet skogen.