Den 1 oktober 2015 namngavs Badhusgatan i Ljura.

Gatan leder fram till Centralbadet som är det största badhuset i Norrköping. Det invigdes 1971 och ersatte Varmbadhuset från 1892 vid Gamla Rådstugugatan.

(Badhusgatan år 2017. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)