Bäckängsvägen i Kopparbo i Kolmårdens landsbygd namngavs den 22 juni 1983.

”Namnet Bäckängen har hävd sedan 1700-talet och vägnamnet från samma tid.” Torpet Bäckängen på Tåby sockenallmänning i Krokeks socken var bebott ännu 1930.