Axel Swartlings gata i Klockaretorpet namngavs den 31 januari 1974.

Axel Swartling (1840–1918) var industriledare och politiker. Han efterträdde 1875 John Lenning som disponent på Drags AB, en tjänst som han innehade till sin död 1918. Han var också med och startade Norrköpings Qvarn AB och Norrköpings Mekaniska Verkstad på 1870-talet. Han räknas som en av förgrundsfigurerna inom Norrköpings kommunala och ekonomiska liv och intog ”en synnerligen uppmärksammad ställning inom och utom sin fädernesstad”. Han var ledamot av stadsfullmäktige 1877–1908, dess ordförande från 1900, och ledamot av riksdagens andra kammare 1884–1912 och talman där från 1903.

(Axel Swartling målad av Emerik Stenberg)