2017

Namngrupp ”byggnadsarbetare”. ”Namnet är förslaget utifrån i området tidigare namnsatta gator med namn efter yrken.”