Hissen i stadsarkivet renoveras så vi fick bära upp en försvarlig mängd protokoll och handlingar från kommunalfullmäktige i Kvillinge.