Hissen i stadsarkivet renoveras så vi fick bära upp en försvarlig mängd protokoll och handlingar från kommunalfullmäktige i Kvillinge.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.