I samband med gatuarbeten för projektet ”Stora Lyftet” i Norrköping har Östergötlands länsmuseum under våren och sommaren 1995 utfört fortlöpande antikvariska kontroller och förundersökningar i Gamla Rådstugatan och Drottninggatan i Norrköping. Nästan all gatumark var...

läs mer