Längst ned i mitt långa, långa Word-dokument med rubriken Gatunamn har det i mer än ett år stått:

Oplacerade
Ängsstigen  (ej i protokoll; ej i kartregister 1977, 1983 eller 2010)

Jag hade gett upp Ängsstigen för länge sedan, men nu har Susanne Claesson på kommunens lantmäterikontor hittat den – i Skärblacka. Därmed har boken fått ytterligare en gata i elfte timmen.