Längst ned i mitt långa, långa Word-dokument med rubriken Gatunamn har det i mer än ett år stått:

Oplacerade
Ängsstigen  (ej i protokoll; ej i kartregister 1977, 1983 eller 2010)

Jag hade gett upp Ängsstigen för länge sedan, men nu har Susanne Claesson på kommunens lantmäterikontor hittat den – i Skärblacka. Därmed har boken fått ytterligare en gata i elfte timmen.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.