Almgatan hör till de ursprungliga namnen i Kneippen och är känt sedan 1897.

Namnet är hämtat ur gruppen ”lövträd”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.