Almgatan hör till de ursprungliga namnen i Kneippen och är känt sedan 1897.

Namnet är hämtat ur gruppen ”lövträd”.