Allmänningsgatan i Enebymo namngavs den 15 december 1955.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”. Eneby mo var tidigare en allmänning. Gatan hette Holmgången 1929–1955.