Den 5 maj 2009 namngavs Åketorpsvägen i Vikbolandets landsbygd.

Vägen leder till Åketorp som var ett av torpen som lydde under Mauritzbergs säteri.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.