Den 5 maj 2009 namngavs Åketorpsvägen i Vikbolandets landsbygd.

Vägen leder till Åketorp som var ett av torpen som lydde under Mauritzbergs säteri.