Den 5 maj 2009 namngavs Åketorpsvägen i Vikbolandets landsbygd.

Vägen leder till Åketorp som var ett av torpen som lydde under Mauritzbergs säteri.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.