En spårvagnsförare studerar dagstidningarnas löpsedlar vid vändplatsen i Klingsberg, allt medan hans ekipage (till vänster utanför bilden) gör en stunds uppehåll. Spåret låter sig anas till vänster om kiosken. Båda bilderna på sidan har fritidsfotografen Holger Pettersson till upphovsman.

Tidigt 1950-tal; en vinterdag. Solen lyser över parkens snö och skuggor kastas mot kioskväggen, där dagens löpsedlar har satts upp.
Det är nog inte så lätt var någonstans den här vyn har fångats. Men Holger Petersson, Norrköping, han vet så väl. Det var han som stod bakom kameran då för ganska så länge sedan.
Spårvagnsföraren som står och väljer mellan fem tidningars löpsedlar har kunnat ta sig en liten paus. Detta är nämligen vid spårvägens vändplats i Klingsberg, invid Holmstagatan.
Kiosken stod ju för övrigt kvar rätt långt fram i tiden. Men nu är det förstås några år sedan den drogs in, som ett offer för någon av Pressbyråns rationaliseringsiver.

Områdena kring och söder om Albrektsvägen hade byggts ut under 30- och 40-talen. Odlade fält omvandlades till bebyggda kvarter. Men delar av den lantliga miljön levde kvar långt in på 40-talet.
Uppe på Klingsberg, på själva höjden, låg en bondgård. Under krigsåren fanns det gott om kaninburar i det som nu är Klingsbergsparken. Och när spårvägen drogs ut till trakten, så var ännu Albrektsvägen bortom spårvägen i stort sett outbyggd.
På den nedre bilden ser vi utsikten genom parken från vändplatsen någon gång i början av 1950-talet, med berget strax utanför vänstra bildkanten – och hyreshusen från det sena 40-talet till höger.

Under krigsåren med dess kraftiga inskränkningar för bilismen hade Norrköpingsborna strömmat till spårvägen. Detta var också ekonomiskt mycket goda år för den trafiken, med skapliga vinstnoteringar år från år.
Från de 7,0 miljoner passagerare år 1939 hade antalet år 1945 ökat till inte mindre än 13,3 miljoner. Det var också just detta år, den 1 augusti närmare bestämt, som förlängningen av spårvägslinje 2 ut till Klingsberg invigdes.
Då var det festligt värre. När premiärturen gick så flaggades det i hela Eknäsområdet. Folk stod längs gatorna ända nerifrån Hörngatan och ute vid Klingsberg togs de första vagnarna emot med hurrarop.
En stor dag var det för nybyggarna i markerna bortom Albrektsvägen, när de nu fick sin förbindelse med staden färdigställd.

Mannen bakom kameran, Holger Petersson, var själv spårvagnsförare under de här åren – och dessutom vid den här tiden bosatt på Eknäsgatan i grannskapet. På fritiden brukade han traska omkring i staden med sin kamera. En del av hans 50-talsbilder har redan visats i Återblicken, och fler följer framöver.
Fem till antalet var de dagstidningar, som Klingsbergskiosken annonserade med den här dagen – Östergötlands Dagblad, Svenska Dagbladet, Morgon-Tidningen (MT), Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen.
Östergötlands Folkbladet var däremot dåförtiden kvällstidning hade så här pass tidigt på dagen ännu inte kommit från pressarna.

Enbart av tidningsnamnen kan klart och tydligt utläsas, att det här allt var några år sedan. Östergötlands Dagblad finns inte längre, den slogs ihop med Norrköpings Tidningar år 1959. Morgon-Tidningen, det var August Palms och Hjalmar Brantings gamla Social-Demokraten som bytt namn på 40-talet. Den gick i graven 1958.
Och Stockholms-Tidningen, den gick högst skiftande öden till mötes – och har numera som bekant lagts ner även den, två gånger om till och med.
Så av den kvintett dagstidningar som kiosken den gången skyltade med återstår nuförtiden endast två, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Löpsedlarna, som vår spårvagnsförare studerar, har ett och annat att berätta om vad som tilldrog sig vid den här tiden.
Lokaltidningen Östergötlands Dagblad har som sin huvudnyhet att stiftet fått en miljondonation, och därutöver omtalas att arkitektens förslag till Strömsholmens restaurang nu publicerats.
Svenska Dagbladet förmäler att försvunna Unman-papper hittats på ett advokatkontor; uppenbarligen en ny vändning i en av dåtidens uppmärksammade rättsskandaler. Vidare meddelas att någon Saxegård fått tre och ett halvt års fängelse.
Regeringsorganet Morgon-Tidningen förmedlar nyheten att bensinen ska bli billigare och att sjuklönen blir kvar för tjänstemännen. Och av övriga löpsedlar framgår bland annat att lärarstrejk hotar i Stockholm samt att fyra personer åkt fast för någon juvelkupp.
Därjämte talas det om ”Skräll för Tre Kronor”, något som tydligen syftar på någon (ishockey) match mot Tjeckoslovakien.
Det skulle vara intressant att veta, exakt vilken 50-talsdag det var som Holger Pettersson riktade kameran mot sin spårvägskollega under hans rast vid vändplatsen i Klingsberg.
Men själva har vi inte lyckats lista ut detta, trots de ledtrådar som löpsedlarna så frikostigt tillhandahåller. Finns det månne någon annan, som kan gå i land med den saken?

Ur artikelserien Återblicken av Jan Nordström. Folkbladet den 30 september 1989