Lite gatunamns-TV igen! 24NT intervjuade mig om Västra Promenaden.

http://www.nt.se/24nt/?clip=om4089702