År 1422 nämns fyra gator i ett och samma dokument: Stadsgatan, Tvärgatan från norr till söder mellan kyrkorna samt ”bägge kyrkogårdsgatorna”.

Stadsgatan gick i nord-sydlig riktning som en äldre motsvarighet till Drottninggatan (fast längre österut).
Tvärgatan gick som namnet anger mellan S:t Olofs kyrka (S:t Olai) och S:t Johannes kyrka (Hörsalen).
Kyrkogårdsgatorna har gick mot SO och SV från kyrkogården kring S:t Olofs kyrka.

Beteckningen ”tvärgatan från norr till söder mellan kyrkorna” visar att gatorna inte alltid hade namn i modern bemärkelse utan ofta beskrivningar.

(Modell över det medeltida Norrköping, Norrköpings stadsmuseum)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.