I år är det 300 år sedan som Norrköping totalförstördes av en rysk galärflotta. Detta enorma trauma för staden uppmärksammar Norrköpings stadsmuseum med en utställning om rysshärjningarna på ostkusten 1719.

År 1719 påbörjades på Åland fredssamtal mellan Sverige och Ryssland. Kriget hade pågått i 20 år, Karl XII hade stupat och tusentals människor dödats. Sverige var ett utblottat och krigstrött land. För att pressa på förhandlingarna skickade Ryssland en stor galärflotta mot Sveriges östkust. Svenska bruk, gårdar, slott och städer plundrades och sattes i brand.

Utställningen hade vernissage dem 18 maj och står kvar till den 1 september 2019. Delar av den är inlånad från Museet Hamn i Nacka.

(Museipedagog Anders Lindqvist vid utställningens vernissage. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)