Arkeologer från Östergötlands museum har inlett en arkeologisk förundersökning längs Södra kajen, i Kalvhagen och på Strömsholmen. De ska bland annat undersöka hur långt åt öster stadens kulturlager sträcker sig längs med Strömmen och se hur Strömsholmen är uppbyggd.

Bloggen Arkeologi och byggnadsvård i Östergötland

(Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

södra kajen 1

I ett av schakten har Motala ström kommit på besök. Foto: Ann-Charlott Feldt/Östergötlands museum