På måndag inleder företaget Arkeologikonsult en arkeologisk slutundersökning i kvarteret Tullhuset (vid korsning Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan). När parkeringsplatsen undersöktes i våras påträffades lämningar från medeltiden – keramik från 1100- eller 1200-talet och huslämningar – samt från 1700- och 1800-talet.

Arkeologikonsult 2015-08-07

(Foto: Arkeologikonsult)