Det är nog ingen som har missat att vi svenskar sen flera decennier tillbaka rest väldigt mycket till Spanien. Spanien har närmare bestämt varit ett av svenskarnas absoluta favoritresmål, det såväl vad gäller val av destination för solresor som val av land att flytta till och bo i. Det har såklart även inneburit att många svenskar valt att köpa bostäder runt om i landet, där det bland annat varit väldigt populärt att köpa fastigheter i Palma. Detta såväl bland privatpersoner som företagare, däribland en hel del boende i Norrköping. 

Om man däremot ser tillbaka till hur vi svenskar vistats och bott i Spanien rent historiskt har det inte riktigt sett ut på samma sätt som det gör idag. Vill du lära dig mer om Svenskarnas historia i Spanien ska du fortsätta läsa nedan. 

Svenskarna som deltog i det spanska inbördeskriget

Ur ett historiskt perspektiv finns det rätt mycket fakta och information att hitta där Sverige och Spanien på ett eller annat sätt går ihop. En händelse som kom att påverka Sverige väldigt mycket var det spanska inbördeskriget, som pågick från år 1936 till år 1939. 

Trots att vårt land inte direkt var inblandade i kriget tog vi på flera sätt skada av det som pågick inom de spanska gränserna. Det bland annat då 600 svenskar under inbördeskriget bestämde sig för att ansluta sig till den republikanska regeringssidan i försvaret för demokratin, för att hjälpa till att strida mot de uppror som Francisco Franco skapade. 

En av de första svenskarna som anmälde sig till att strida mot detta uppror var Kajsa Rothman, som även gick under smeknamnet Röda Kajsa. I och med att hon var en kvinna, och att det på den tiden var speciellt ovanligt att just kvinnor deltog i sådana rörelser, har hon sen händelsen benämnts som en legend som gjort stora avtryck historiskt. 

Spanska sjukan som tog flera tusentals svenskars liv

I början av 1900-talet upptäckte man att den dödliga sjukdom som börjat florera runt om i världen även tagit sig till Sverige. I och med det pågående världskriget valde många länder att inte gå ut med informationen om att en dödlig sjukdom drabbat befolkningen, men när viruset nådde Spanien – som då var neutralt ställda i kriget – gick de direkt ut med det. 

Just av den anledningen kallas det i Sverige för spanska sjukan, då man fick intrycket av att det var just därifrån det kom. Med en häpnadsväckande hastighet spred sig sjukdomen över landet, och inom loppet av bara några månader hade flera tusentals svenskar insjuknat och dött i sviterna av den spanska sjukan. Totalt sett dog ca 37 000 svenskar. 

Svenskar fortsatt intresserade av Spanien trots vår historia

Trots den historia som Sverige och Spanien har, där vår befolkning påverkats stort av ett flertal händelser som inträffat i landet, är Spanien än idag ett av svenskarnas mest populära resmål. Idag är intresset för att resa till Spanien större än på länge, och en stor del av den svenska befolkningen är även mycket investerade i bostäder och fastigheter i landet. 

Den historia som finns att ta del av är alltså inte något som dagens svenskar väljer att bry sig om allt för mycket. Utan istället ser man Spanien som ett mycket attraktivt val när det kommer till land att resa till för värme, sol och bad, där många känner sig trygga. Destinationen finns även tillgänglig inom ett rimligt avstånd – från Norrköping till Spanien tar det endast 3-4 h med flyg, vilket ju är väldigt bekvämt.