Norrköpings kommun söker en ny stadsantikvarie sedan Hanna Domfors sagt upp sig efter sex år på posten. Själv blir hon konsult.

Läs artikeln: Norrköpings Tidningar

(2020-02-04)