Norrköpings kommun söker en ny stadsantikvarie sedan Hanna Domfors sagt upp sig efter sex år på posten. Själv blir hon konsult.

Läs artikeln: Norrköpings Tidningar

(2020-02-04)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.