Den som kan sitt historiska Norrköping vet att staden har en lång tradition av snus. Redan 1753 öppnades en snusfabrik i staden, där dåtida snusmärken som Barcelona Sans Pareille tillverkades. Snusfabriken var i privat ägo hela vägen från grundandet till 1915, då bolaget löstes in av Svenska Tobaksmonopolet. 1931 stängdes fabriken ned helt.

I dag är alltså Norrköpings snusfabrik historia sedan länge. Och detsamma kan sägas om det svenska tobaksmonopolet. I dag är snusmarknaden i Sverige åter öppen för villiga privata aktörer, och många av dem har en betydligt friare marknad just i Sverige än i andra länder.

Även om det kan låta märkligt för många svenskar är faktiskt traditionellt svenskt snus förbjudet att sälja inom EU. När Sverige upptogs som medlemsland formulerades dock ett särskilt undantag gällande snuset, eftersom det var en fråga av stor nationell betydelse.

Vitt snus nikotinfritt och tillgängligt i Europa

I dag kan man dock se annonser för Hvit Snus – All White Snus på helt andra ställen än i Sverige. Hur går det ihop? Jo, detta handlar alltså om en tämligen ny produkt, som inte omfattas av EU:s snusförbud. Vitt snus säljs i dosor med portionspåsar precis som traditionellt snus, men innehåller ingen tobak.

Att vitt snus är tillåtet för försäljning i Europa samtidigt som brunt snus inte är det, är alltså på grund av just tobaken. Även andra rökfria tobaksprodukter som till exempel tuggtobak faller under samma förbud. Däremot innehåller även cigaretter tobak, och dessa är utan problem tillåtna till försäljning inom EU. Lagstiftning är inte alltid helt logisk.

Det vita snuset har generellt setts som ett rökfritt nikotin-alternativ, vilket kan ha varit en bidragande orsak till att det vunnit popularitet även i länder som inte har någon tradition av snusning. I dag breder rökförbuden ut sig alltmer över hela kontinenten, och det har lett till att många britter, italienare och fransmän sökt efter att ersätta sina cigaretter med någon annan produkt. Det vita snuset har ansetts vara ett diskret sätt att tillgodogöra sig nikotin på.

Allt färre svenskar röker – desto fler snusar

Under 2023 är Sverige på väg att bli historiskt genom att vara det första land i EU som räknas som rökfritt. Detta innebär självklart att inte en enda svensk röker cigaretter. Definitionen “rökfritt” betyder i det här fallet att mindre än 5 % av den svenska befolkningen nyttjar cigaretter. Du som tycker att fimpar blivit en sällsyntare syn på Norrköpings gator kan med andra ord ha rätt i det.

Snusandet ligger däremot kvar på historiskt mycket höga nivåer i Sverige. Den som söker i Riksarkivets databas kan hitta siffror på att svenskarna under 1919 snusade hela 7 000 ton snus i Sverige – och att denna siffra överträffades under 2006. Och dessa siffror verkar hålla i sig. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten snusade så många som 20 % av svenska män under 2020. Huruvida det rörde sig om brunt eller vitt snus framgår dock inte.