Arkeologikonsult har nu avslutat utgrävningen i kvarteret Tullhuset med överraskande resultat. Man har hittat ett runstensfragment i röd kalksten – troligen från en täckhäll tillhörande en så kallad Eskilstunakista, vilka är tidigkristna gravmonument som uppfördes under 1000-talet och början av 1100-talet. Därtill har en huslämning och keramik från 1100-tal eller tidigt 1200-tal påträffats.

”Sammantaget ger fynden en bild av det äldsta Norrköping som dels visar på betydande ekonomisk verksamhet från 1100-talet samt på en plats där förekomsten av tidigkristna gravmonument visar på närvaro av samhällets toppskikt”, skriver Arkeologikonsult på sin sajt.

Lodfoto_monterat_med_markeringar

(Foton: Arkeologikonsult)