Arkeologikonsult har nu avslutat utgrävningen i kvarteret Tullhuset med överraskande resultat. Man har hittat ett runstensfragment i röd kalksten – troligen från en täckhäll tillhörande en så kallad Eskilstunakista, vilka är tidigkristna gravmonument som uppfördes under 1000-talet och början av 1100-talet. Därtill har en huslämning och keramik från 1100-tal eller tidigt 1200-tal påträffats.

“Sammantaget ger fynden en bild av det äldsta Norrköping som dels visar på betydande ekonomisk verksamhet från 1100-talet samt på en plats där förekomsten av tidigkristna gravmonument visar på närvaro av samhällets toppskikt”, skriver Arkeologikonsult på sin sajt.

Lodfoto_monterat_med_markeringar

(Foton: Arkeologikonsult)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.