Den nyblivna prinsessan Sofia har rötter i Norrköping och djupt i den östgötska myllan bland torpare och bönder.

Norrköpings Tidningar 2014-12-29

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.