Den nyblivna prinsessan Sofia har rötter i Norrköping och djupt i den östgötska myllan bland torpare och bönder.

Norrköpings Tidningar 2014-12-29