Carlsson, Michél:
På de rikas bord. En arkeologisk undersökning av lämningar från 1600- och 1700-talet i kvarteret Gubben i Norrköping
Arkeologikonsult 2014