Stadsdelen Oxelbergen skulle råda bot på den stora bostadsbrist som rådde i Norrköping under 1910-talet. Staden utlyste 1914 en stadsplanetävling i Skandinavien för ett område med arbetarbostäder och Oxelbergen kom att byggas som en trädgårdsstad med villor, tvåfamiljshus och små flerfamiljshus på rad i Ladugårdsgärdet utanför Östra Promenaden.

Det är oklart hur gammalt namnet Oxelbergen är. Namnkommittén skrev 1919 om ”dessa gamla berg, som trots att den forna oxelvegetationen traditionslöst försvunnit behållit namnet Oxelbergen.”

Gatorna och kvarteren i Oxelbergen namngavs i ett enda svep 1919. Sammanlagt arton gator, tjugo kvarter, åtta öppna platser och en park fick då sina namn. Den förstärkta namnkommittén under ledning av historiken Arthur Nordén lämnade en omfattande utredning som beslutsunderlag till stadsfullmäktige. Namnen hämtades ur olika kategorier: tomtägare, inrättningar, konfigurationer (gatans eller kvarterets form), topografin och händelser.