Den 19 juni 1919 namngavs 18 gator, 20 kvarter, åtta öppna platser och en park i den nya stadsdelen Oxelbergen. Den förstärkta namnkommittén under ledning av arkeologen och historikern Arthur Nordén delade in namnen i olika kategorier: tomtägare, inrättningar, konfigurationer (gatans eller kvarterets form), markbeskaffenhet och händelser.

(Vy från Oxelbergen mot Östra Promenaden, cirka 1900. Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.