Ostlänken för med sig den största arkeologiska utgrävningen i Östergötland någonsin.

Norrköpings Tidningar 2014-06-20

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.