Den 21 oktober 1958 namngavs Orgavägen i Skärblacka.

Vägen leder förbi Orga kvarn. Vid Orgabäcken anlades på 1500-talet en hammarsmedja och här installerades en av Sveriges första stångjärnshammare. Vid 1700-talets mitt flyttades järnbruket till Boxholm och på 1780-talet anlades kvarnen på den plats där den ännu ligger. Ortnamnsforskaren Gösta Franzén håller för troligt att namnet Orga äldst använts för bäcken mellan Motala ström och sjön Mårn, och nämner som en möjlighet att det hör samman med isländska or (grums, bottensats) eftersom ån uppgavs vara dyig.