Den 21 oktober 1958 namngavs Orgavägen i Skärblacka.

Vägen leder förbi Orga kvarn. Vid Orgabäcken anlades på 1500-talet en hammarsmedja och här installerades en av Sveriges första stångjärnshammare. Vid 1700-talets mitt flyttades järnbruket till Boxholm och på 1780-talet anlades kvarnen på den plats där den ännu ligger. Ortnamnsforskaren Gösta Franzén håller för troligt att namnet Orga äldst använts för bäcken mellan Motala ström och sjön Mårn, och nämner som en möjlighet att det hör samman med isländska or (grums, bottensats) eftersom ån uppgavs vara dyig.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.