Norrköpings stadsarkiv och Norrköpings stadsmuseum släpper nu filmen En stad av slott – historien om Industrilandskapet.

Norrköpings Tidningar 2013-12-02