Norrköpings stadsarkiv och Norrköpings stadsmuseum släpper nu filmen En stad av slott – historien om Industrilandskapet.

Norrköpings Tidningar 2013-12-02

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.