I Norrköping har skolelever tagit examen och gått på sommarlov i många skolbyggnader och skiftande skolformer åtminstone sedan Gustav Vasas dagar.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Norrköpings skolor genom historien.