I dag beslutade kultur- och fritidsnämnden att låta Norrköpings skolmuseums stödförening fortsätta sin verksamhet på Lilla Hemgården.

Norrköpings skolmuseum invigdes 1993 i Knäppingsborg och har sedan 2000 legat i Oskarsskolan. Norrköpings skolmuseums stödförening fick efter beslut i kultur- och fritidsnämnden i december 2020 avsluta sitt uppdrag att förevisa och förvalta den kommunala skolsamlingen i Oskarsskolan. Anledningen är att kommunen har ett behov av fler skollokaler. Det kommunala fastighetsbolaget Norrevo har fått uppdraget att iordningsställa Oskarskolan för framtida skolverksamhet. I samband med att föreningens uppdrag avslutades återgick samlingen till att ligga under Norrköpings stadsmuseums ansvar. Efter beslutet har kultur- och fritidskontoret under våren fortsatt arbetet för att hitta en framtida lokal för skolmuseet och driftsform.

– Vi har haft en konstruktiv och bra dialog med stödföreningen för att hitta en ny lokal till skolmuseet, säger Åsa-Karin Svensson, enhetschef kultur, event och fritid.

– Vi är mycket glada för att vi hittat en lösning för skolmuseets fortsatta verksamhet. Det är ett uppskattat museum och Lilla Hemgården blir en bra och publikvänlig miljö för museet, säger Olle Johansson (S), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i dag att godkänna Lilla Hemgården vid Saltängsgatan som lokalförslag för skolmuseet, och att ge Norrköpings skolmuseums stödförening möjlighet till nytt uppdragsbidrag när de återupptagit sin verksamhet i nya lokaler. Norrköpings skolmuseums stödförening har bekräftat sitt intresse av att fortsätta driva skolmuseet i Lilla Hemgården.

– Vi är positiva till det, säger kassören Bodil Nörve Bengtsson till Folkbladet.

Det kan dröja ett år innan allt är på plats. Museets samlingar packas under tiden ned och fraktas till Hallarna för förvaring och gallring.

(Norrköpings skolmuseums 1800-talsrum. Foto: Norrköpings skolmuseum)

(2021-06-17)