Fotograf blev tidigt ett kvinnoyrke. Stadsmuseets sommarutställning ”Med god blick och fin hand” uppmärksammar fyra kvinnliga pionjärer i Norrköping.

Folkbladet 2014-06-12

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.