Ljura var en helt ny typ av stadsdel då den byggdes i början av 1950-talet med ett stort antal moderna hyreshus grupperade kring en park. Marken hade hört till den stora Ljura gård som dock inte låg här utan på andra sidan nuvarande Söderleden i stadsdelen Hageby.

Gårdens namn skrevs 1384 Lywra och kan ha sin förklaring i Ljura bäck som rann förbi gården. Namnet är bildat av det fornsvenska ordet liure (takfönster, takglugg) och ”ljuren” anses syfta på den ljusa öppning som bäcken bildar i den höga, skogbeväxta förkastningsbranten i söder.

Gator och allmänna platser inom ”det s.k. Ljuraområdet” fick sina namn 1949 sedan stadsplanen fastställts åren innan. Namnen var dock bara två: Ljuragatan som löper runt stadsdelen och Ljuraparken i mitten av den. De äldsta kvartersnamnen, som fastslogs 1949 – Elddonet, Kardusen, Pipan och Sigillet – anknöt till den tobaksodling som bedrivits i området.