Krokeks socken och samhället har fått sitt namn efter Krokeks kloster vid gränsen mellan Östergötland och Södermanland. Franciskanerklostret omtalas första gången 1440 och kallades även Vårfruklostret. Klostrets namn kommer sig av att det fanns en gammal krokig ek som tjänstgjorde som gränsmärke där färdleden mellan Svealand och Götaland korsade landskapsgränsen.

Kolmårdens kommunalnämnd uppdrog 1965 åt ordföranden för namnkommittén, civiljägmästare Nils Birgersson, att lägga fram förslag till vägnamn inom Krokek och Sandviken. Namnen fastställdes månaden därpå men i kommunalfullmäktiges och kommunalnämndens protokoll noteras bara att man beslutade ”enligt förslaget”. Detta förslag har tyvärr inte gått att hitta i arkiven efter Kolmårdens kommun så vi kan slå fast att ett antal vägar fick namn i juli 1965 – men inte vilka de var. De första beläggen för de flesta av Krokeks gatunamn finns i stället i de namnlistor som upprättades 1970 inför sammanslagningen med Norrköpings stad, Kvillinge kommun och Skärblacka kommun. Namnen har, nästan uteslutande, hämtats från ett antal konstruerade namngrupper, till exempel ”fornnordisk mytologi”, ”trädgårdsväxter”, ”båtliv” och ”rovfåglar”.

(Sandvikens brygga 1910. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)