Den 31 januari 1974 namngavs gatorna i Klockaretorpet.

Fyra år tidigare hade en motion i stadsfullmäktige påpekat att det saknades ”gator, platser eller parker med namn på personer, som gjort betydande insatser inom kommunalpolitiken, industrien, kulturen, stats- och frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen m.fl.”. Särskilt viktigt ansåg motionärerna det vara att hedra Svenska Textilarbetareförbundets ordförande Gustaf Janzén.

Stadsingenjören ansåg förslaget skulle ”berika floran av gatunamn och namn på allmänna platser i staden” och pekade ut den nya stadsdelen som lämpligt område.

Gatorna i Klockaretorpet fick sålunda namn efter exempelvis politirådmannen Emil Hedelius, disponenten och riksdagsmannen Axel Swartling, författaren Moa Martinsson och fackföreningsmannen Gustaf Janzén (medan kyrkan, nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen blev utan representanter).

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.