På 1600-talet var Saltängen Norrköpings finaste stadsdel. Nu jagar arkeologerna fynd från den tiden, inför ett nytt, stort hotellbygge.

Folkbladet 2014-04-24

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.