Vi lever i en stad med en rik historia. Här finns många platser som är värda att besöka, inte minst för den som är intresserad av historia. Det är kanske inte det första man tänker på när man vill utforska en stad, men de historiska gravplatserna som finns i Norrköping är verkligen värda ett besök. 

Historiska gravplatser är alltid intressanta platser att besöka. De kan ge oss en inblick i hur livet var för människorna som levde då. Gravar och monument på dessa gravplatser berättar ofta historier om de personer som ligger begravda där och det är alltid spännande att ta reda på mer om dem.

Gravarna på Norrköpings kyrkogårdar har stor variation. Du kan hitta allt från gravstenar med specifika motiv, som till exempel från stenhuggare som Svenska Peaceyar. Men även traditionella liggande eller stående gravstenar med enbart text.  

Norrköpings vackra historiska gravplatser

Det är svårt att veta när den första personen begravdes i någon av Norrköpings gravplatser, men det finns en del gravstenar som är daterade så långt som från 1700-talet. 

Södra begravningsplatsen

Södra begravningsplatsen hittar du mitt i Norrköpings stad och invigdes år 1814. På 1800-talet var det skillnad på de som hade råd att köpa en gravplats och de som inte hade det. På begravningsplatsen kan man se tydliga skillnader på de ståtliga och vackra gravstenarna som ligger på norrsidan, och de mer alldagliga gravarna som man kan hitta närmare kapellet. 

Norra begravningsplatsen

Den Norra begravningsplatsen i Norrköping är väldigt välplanerad, med häckar som skapar en känsla av en labyrint. Här kan du hitta en minnessten för de som dog i en tågolycka i Getå år 1918. Det finns även en plats med svarta kors, vilka symboliserar de personer som lyckades fly koncentrationslägren i andra världskriget, men som avled när de kom till Sverige. 

Kvillinge kyrkogård

På Kvillinge kyrkogård finns många välbevarade historiska gravstenar. När man vandrar genom gravplatsen kan man se hur gravstenar utvecklats med åren. Här kan du bland annat se en stor gravsten rest för Adolph Älf som dog 1836. 

Matteus begravningsplats

Denna begravningsplats anlades 1811 och har byggts ut både en och två gånger. Du kan se det ståtliga kapellet långa vägar och även här kan man se skillnaden på gravstenar genom åren. 

Borgs kyrkogård

Borgs kyrkogård hittar du lite utanför staden och är en lite mindre begravningsplats. Men den är garanterat värd att besöka för historieälskaren. Här finns järnkors från mitten av 1800-talet och även en del historiska gravstenar i mycket gott skick. 

Krematorielundens begravningsplats

Om man har vägarna förbi folkets park, kan man lätt hitta Krematorielundens begravningsplats. Begravningsplatsen är mycket vacker och har en utsikt över strömmen. På denna begravningsplats kan du hitta gravstenar från 1700-talet från människor som avled efter pesten.  

Olika typer av gravplatser

Norrköpings begravningsplatser kan du hitta många olika typer av gravar. Dessa är några av de vanligaste gravplatser både förr och idag. 

Kistgrav: eller urngravar är gravplatser med gravsten. Detta gravskick är ett av de vanligaste, både idag och förr i tiden. 

Minneslunden: är en gemensam anonym gravplats. Det är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt gravsätts inom ett gemensamt gravsättningsområde. Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till, utan att det finns krav på skötsel och tillsyn.

Askgravplats: Detta är ett alternativ för gravsättning av aska efter avlidna inom ett tydligt angivet område men utan gravrätt. Platsen för gravsättning markeras med en sten där de gravsättas namn samt födelse- och dödsdatum presenteras. 

Sprida aska i naturen. Du kan välja att sprida din anhöriges aska över havet, på fjället eller i annan naturmark. Detta kräver dock särskilt tillstånd från länsstyrelsen i det län där spridning ska ske.

Förbehållsgrav är en gravplats utan gravrätt. Det kan bli aktuellt om:

  • det är den avlidnes önskemål
  • anhöriga saknas
  • de anhöriga inte vill åta sig ansvaret som gravrättsinnehavare.

Graven blir då förbehållen den avlidne i 25 år och upplåtelsetiden kan inte förlängas därefter.

Förbehållsgravar kan förekomma i alla kvarter på en begravningsplats. Gravplatsen består ofta av en plan gräsyta eller skogsmark. En förbehållsgrav kan förses med såväl plantering som gravsten, förutsatt att någon betalar ett engångsbelopp för skötsel.