Området har fått sitt namn efter Herstabergs herrgård som omtalas första gången 1409. Den har varit i bland annat släkten Horns, fabrikören John Swartz och grosshandlaren Ludvig Ringborgs ägo. Mangårdsbyggnaden om 19 rum och kök liksom gårdsflyglarna uppfördes på 1830-talet.

Byggplanerna för Herstadbergsområdet fastställdes av länsstyrelsen 1941 och 1948. Inom området fanns då både småhus, hyreshus och sommarstugor. Elva inofficiella gatuskyltar fanns uppsatta 1972, men namnen var i stort sett desamma som andra, redan fastställda vägnamn i kommunen och byttes därför ut. ”Då en strid – Bråvallaslaget – mellan sveakungen Sigurd Ring och den danske kungen Harald Hildetand lär ha utkämpats på 700-talet i närheten av Herstadbergsområdet föreslås namn, som kan hänföras till kung Ring och hans tid”, skrev stadsingenjör K-F Lostedt till namnberedningen 1971. Det finns inga kvartersnamn i stadsdelen.