Petroglyfer, bättre känt som hällristningar ger en fascinerande inblick i forntiden.

Grottmålningar, klippmålningar och hällristningar kan hittas över hela världen, och den äldsta kända formen för bergkonst man känner till i dag anses vara 75 000 år gammal och finns i Blombos Cave utanför Cape Town, Sydafrika.

I Europa, Eurasien och Afrika kan man hitta grottmålningar som anses vara över 30 000 år gamla.

Typiskt för målningar kontra ristningar är att dom oftast hittas i grottor och ställen utan vattenföring och därmed inte blivit utsatt för erosion i samma grad som ristningar.

Därmed kan dessa preserveras i 10 000-tals år.

I Skandinavien kan man hitta olika former av hällristningar som speglar bond- respektive jägarkulturen och skiljer sig i form och syfte beroende på vilken kultur den kommer ifrån.

De tidigaste hällristningar vi känner till i Skandinavien antas vara från stenåldersjägare ca. 7000 år f.Kr, och är en tradition som sträcker sig ända genom bondstenåldern och bronsåldern. 

Dock är det ansett att det i Lofoten i Norge finns hällristningar som dateras till 9250 f.Kr.

I de norra delarna av Skandinavien hittar vi ristningar från jägarstenåldern genom motiv som ofta representerar djur, samt jakt- och fiskeredskap. 

Vid kusten kan man ofta hitta ristningar som representerar havets djur.

Geografisk indelning

Som nämnt ovan är jägarhällristningar att hitta i mellersta och norra Skandinavien.

Traditionen med att knacka in figurer och senare text fortsatte genom flera tusen år, länge efter att folken i södra Skandinavien blivit bönder. 

Ristningar med jaktmotiv är bilder av olika jaktbyten som björn, ren, hjort och älg där människofigurer uppträder med olika jaktvapen som spjut och pilbågar. 

Tamhunden fanns tidigt hos människan och är ofta avbildade i jaktsammanhang genom att man med stor sannolikhet använde hunden liksom idag för att söka upp sina bytesdjur.

Efter tämjandet och den genetiska utvecklingen som gjort hunden till människans bästa vän kan vi också hitta att hunden ofta avbildats i alla former för hällristningar.

I den allra sydligaste delen av Skandinavien är inga jaktristningar kända. I gengäld finns här ett stort antal ristningar från bronsålderns bondekultur (1800-550 f.Kr). 

Ristningarna från bronsåldern har en helt annan motivvärld och ett annat ursprung än jaktristningarna, men på vissa platser som vid Nämforsen i Näsåker och i Trondheimsområdet ser man att  de två traditionerna möts på samma häll.

Ristningar från bronsåldern har en rad dominerande symboler: skepp, fotsulor och hjulkors, som är utbredda och ganska likartade i hela södra Skandinavien. 

Andra motiv som människor, djur och vapen uppträder  också i vissa områden.

Den vanligaste hällristningen vi känner till är de så kallade skålgroparna som är runda, urknackade fördjupningar i berget. 

Skålgroparna kan vara stora som ett halvt äpple och det kan finnas flera hundra på samma plats, men oftast är de oanseliga. 

Man har ännu inte lyckats tyda innebörden av dessa skålgropar även om många teorier framförts bland annat att de skulle ha använts i samband med offergåvor till olika gudar.

Tolkning och syfte

För närvarande vet man inte syftet med ristningarna, och hällristarnas budskap är fortfarande dolt för oss, men hoppet är att hitta eller avkoda en tidig form av skrift- eller bildspråk. 

De mest spektakulära är de sibiriska hällristningarna, som ej har kunnat tydas, och där mytologin om en forntida handel med Sydeuropa anses vara förklaringen.

I Skandinavien anses det att ur- och stamfolk hävdade sina revir och ägorätt genom hällristningar. 

På senare år har man, genom upptäckandet skandinaviska och nordamerikanska hällristningar, hittat bitar från vapen, såsom pilspetsar i marken.

Detta kan tyda på att man använt dessa järnföremål som verktyg vid ristningar om de inte gick att använda för annat. 

Man kan också hitta tydliga sexuella motiv på delar av ristningarna, där man ser personer i samlagsställningar samt tidelag. 

Flera innehåller också motiv med schamanistiska drag. Detta är tydliga tecken på att de också använts i religiöst eller holistiskt sammanhang.

På hällristningar vid Alta i Nordnorge kan man hitta stor likhet med medeltidens ringtrummor från samma område.

Historien som komma skall

Sanningen är att det ständigt hittas nya former för bergkonst som målar bilden av vår historia.

Det finns till och med dom som vill explorera denna värld och lägger ner kostnad när man ska starta enskild firma och gör det till sitt jobb att leta fram nya ristningar, för så att dela det med resten av världen. 

Vill du uppleva vårt ursprung och historia har Wikipedia denna lista över sevärda platser som sträcker sig från Skåne, ända upp till mellersta Norrland och Nordnorge. Några typiska platser: