Gamla staden är Norrköpings äldsta stadsdel. Här växte staden fram kring marknadsplatsen vid Gamla torget och fisket och kvarnarna i Strömmen. Vid torget låg stadens rådhus och S:t Johannes kyrka som kanske är byggd redan på 1100-talet och sannolikt var den första kyrkan i Norrköping. I närheten byggdes stadsförsamlingens S:t Olofs kyrka – troligen under samma århundrade. Den första bron över Strömmen omnämns på 1330-talet och anlades där viktiga landsvägar strålade samman vid Knäppingsborg (nuvarande Gamlebro).

Norrköping var i början av 1600-talet indelat i fyra kvarter (fjärdedelar) och dagens Gamla staden omfattar två av dem: Strandkvartetet (norr om nuvarande Repslagaregatan) och Dalskvarteret (söder om samma gata). De fyra kvarteren levde kvar på kartorna ända in på 1900-talet.

De flesta av Gamla stadens kvartersnamn har funnits med sedan de allra första kvarterskartorna 1728 och merparten av stadsdelens gatunamn fanns då de första gatuskyltarna sattes upp inför riksdagen 1769.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.