Gamla staden är Norrköpings äldsta stadsdel. Här växte staden fram kring marknadsplatsen vid Gamla torget och fisket och kvarnarna i Strömmen. Vid torget låg stadens rådhus och S:t Johannes kyrka som kanske är byggd redan på 1100-talet och sannolikt var den första kyrkan i Norrköping. I närheten byggdes stadsförsamlingens S:t Olofs kyrka – troligen under samma århundrade. Den första bron över Strömmen omnämns på 1330-talet och anlades där viktiga landsvägar strålade samman vid Knäppingsborg (nuvarande Gamlebro).

Norrköping var i början av 1600-talet indelat i fyra kvarter (fjärdedelar) och dagens Gamla staden omfattar två av dem: Strandkvartetet (norr om nuvarande Repslagaregatan) och Dalskvarteret (söder om samma gata). De fyra kvarteren levde kvar på kartorna ända in på 1900-talet.

De flesta av Gamla stadens kvartersnamn har funnits med sedan de allra första kvarterskartorna 1728 och merparten av stadsdelens gatunamn fanns då de första gatuskyltarna sattes upp inför riksdagen 1769.