Två mynt från 1634, några intakta skelett och murar som man inte visste fanns – det har man funnit vid arkeologiska utgrävningar i Hörsalsparken.

Norrköpings Tidningar 2013-07-03

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.