Flera av de gamla fängelsebyggnaderna kan rivas när det ska bli bostäder i området. Nu reagerar stadsantikvarien över att en unik kulturmiljö kan gå förlorad.

Norrköpings Tidningar 2015-01-21