Den 15 december 1955 namngavs 28 gator i Enebymo. Med undantag av tre personnamnsgator (De Geersgatan, Erik Exings gata och Reenstiernagatan) hade namnen ”i huvudsak anknytning till äldre termer från jordbruk, by, skola och kyrka”, till exempel Allmänningsgatan, Skördegatan och Skolmästaregatan.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.