Stadsdelen Ektorp byggdes på 1960-talet i området Grymyr som även kallades Ljurajorden. Den gamla bebyggelsen – exempelvis gårdarna Ektorp, Fredriksberg och Samuelsberg och småhusområdena Högalund  och Ängelholm – revs för att ge plats åt de moderna hyreshusen. Området var känt för sina många vattenfyllda stenbrott med namn som Klarabrunn, Källarbrunn och Rankebrunn.

Gården Ektorp, byggd omkring 1870, var det största lantbruket i Grymyr och här fanns även en handelsträdgård. Den fick därför ge namn åt stadsdelen.

Samtliga nyanlagda gator i Ektorp (med undantag av Ektorpsgatan) fick 1963 namn från namngruppen ”idrott”: Bandygränd, Idrottsgatan, Målgränd, Spjutgatan, Stafettgatan och Trestegsgatan samt de nu slopade Kedjegränd och Tennisgatan. Inspirationen till detta hämtades från den närbelägna Idrottsparken. Kvarteren fick samma år ”namn med anknytning till fotbollssport”.