Anne-Marie Alfvén Eriksson

Anne-Marie Alfvén Eriksson 1913-05-08 — 2009-09-17 Bibliotekarie Anne-Marie Alfvén Eriksson var en pionjär inom biblioteksverksamheten på svenska fängelser. Anne-Marie Alfvén Eriksson växte upp i en läkarfamilj i Norrköping. Hennes mor, Anna-Clara Romanus-Alfvén, var...

Moa Martinson

Helga Maria (Moa) Martinson 1890-11-02 — 1964-08-05 Författare, journalist Moa Martinson är en Sveriges mest älskade och lästa författare och den enda kvinnan i 1930-talets våg av proletärmodernister. Moa Martinson föddes 1890 av modern Kristina Swartz, en ogift...

Ellen Moberg

Ellen Catharina Moberg 1874-12-06 — 1955-07-20 Förskolepionjär, barnträdgårdsledare Ellen Moberg var en av den svenska förskolans pionjärer, och hon var drivande i förskolefrågor såväl lokalt i Norrköping som nationellt, genom Svenska Fröbelförbundet. Ellen Moberg...

Maria Moberg

Maria Elisabeth Moberg 1877-04-04 — 1948-12-16 Förskolepionjär, barnträdgårdsledare Maria Moberg var en av den tidiga svenska förskolans frontfigurer, både lokalt i Norrköping och nationellt. Hon var därmed en av de mest kända förespråkarna för de svenska...

Anna Särström

Anna Maria Särström 1873-06-01 — 1954-01-06 Textilarbetare, facklig och kvinnopolitisk pionjär Anna Särström var en av de kvinnliga pionjärerna inom den svenska arbetarrörelsen. Anna Särström växte upp i en textilarbetarfamilj i Norrköping. Hon var äldst i en...