Sveaplatsen

Sveaplatsen

Den 12 september 2012 namngavs Sveaplatsen i Saltängen. Sveaplatsen hette från början Sveaparken, men genom en ny detaljplan ändrades parkytan till torg och byggtomter. För att behålla kopplingen till den tidigare parken valdes namnet Sveaplatsen. Sveaparken hade fått...
Gamla Tullhuset

Gamla Tullhuset

Gamla Tullhuset i Norrköping uppfördes i en våning i tegel år 1784 och ersatte då ett tidigare tullhus av timmer. Byggmästare var murmästaren Johan Fredric Fehmer, som 1783 ritat ett förslag till en envånig byggnad med sadeltak och tre ingångar – i mitten och i...
Stenhuset på Saltängen

Stenhuset på Saltängen

Åren 1627–1630 och 1642–1646 lät Louis De Geer uppföra ett stort palats av sten, som blev dåtidens praktfullaste privathus i Norrköping. Hans bostadshus med chefskontor hade en hög sockel och en källare av holländskt tegel i gult och rött. År 1711 brandhärjades De...